Regulamin pracy zdalnej

27 października 2020 | kategoria: Z życia szkoły

Regulamin pracy zdalnej

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. gen. St. Brzóski w Sokołowie Podlaskim

 1. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4 – 8 odbywają się
  w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez e – dziennik Librus oraz aplikację Teams. Nauczyciel może korzystać na lekcjach z dostępnych e-narzędzi.
 2. Zajęcia rewalidacyjne, z Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej odbywają się stacjonarnie zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Lekcje online trwają co najmniej 35 min. W czasie lekcji zdalnych nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów przez 45 min.
 4. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
 5. Wychowawcy raz w tygodniu dokonują analizy aktywności uczniów
  w pracy zdalnej.
 6. Nauczyciel obecność ucznia sprawdza na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności podczas lekcji online. Pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych oraz praca
  i odpowiedzi ustne podczas lekcji online jest podstawą do klasyfikowania i wystawiania ocen. Nie odebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny szesnastej oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co nauczyciel odnotowuje w dzienniku.
 7. Rodzice i uczniowie odczytują systematycznie wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus, co jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości.
 8. W czasie lekcji online uczeń ma włączoną kamerkę, głośnik, posiada pomoce dydaktyczne (zeszyty, książki, ćwiczenia). Brak kontaktu
  z uczniem traktowany jest jako nieobecność.
Najnowsze wpisy:
rekrutacja 2024-25
5 lutego 2024| Z życia szkoły
Zapraszamy do Czwórki!!! 🙂
13 kwietnia 2024| Z życia szkoły
Uroczystość ta, to wyjątkowe wydarzenie, które pozwoliło nam spojrzeć wstecz na lata ciężkiej pracy, pasji i niezapomnianych przeżyć scenicznego [...]
12 kwietnia 2024| Konkursy
11 kwietnia w klasie 3 został rozstrzygnięty Klasowy Konkurs Ortograficzny. Wszyscy uczniowie biorący w nim udział, wykazali się wysokim poziomem [...]
11 kwietnia 2024| Z życia szkoły
09.04.2024r. uczniowie klas ósmych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim zapoznali się z szeroką ofertą edukacyjną i [...]
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim Polityka prywatności
Skip to content