Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

Przewodnicząca – Monika Pasik
Z-ca Przewodniczącej – Elżbieta Prokurat-Zawadzka
Sekretarz – Katarzyna Wyszomierska
Skarbnik – Anna Księżopolska-Kur
Członek – Jolanta Filipczak
Członek – Justyna Czerkas-Nowakowska
Członek – Agnieszka Załęska

Konto Rady Rodziców:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim
05 9221 0000 0014 0269 3000 0010

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube