Misja szkoły

Koncepcja Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim

Misja szkoły

Ważne jest nauczyć
Ucznia – człowieka
Patrzeć tak, aby widział
Słuchać tak, aby słyszał.

Wizja szkoły

W wychowaniu chodzi bowiem o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, aby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, tzn. aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także i  „dla drugich”.

Jan Paweł II

Nasz absolwent

  • zdobytą wiedzę,  umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystuje w dalszym swym życiu;
  • zawsze pracuje sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju;
  • dostrzega potrzeby innych ludzi i służy im pomocą;
  • szanuje tradycje i kulturę własnego narodu, a także innych kultur;
  • dba o rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia.
Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim Polityka prywatności
Skip to content