Informacja Dyrektora szkoły o dniach wolnych od zajęć .

Opublikowane przez Jacek Maliszewski w dniu

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim informuje, że w związku z przełożeniem egzaminu ósmoklasisty, uległy zmianie terminy dodatkowych dni wolnych szkoły ustalone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603). Dni 21-22-23 kwietnia 2020 r. (dni w których miał być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty) były dniami normalnej pracy zdalnej dla wszystkich uczniów szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Egzamin ósmoklasisty, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się 16-17-18 czerwca 2020 r. Te dni są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć – pracy zdalnej. W te dni odwołane są również wszelkie zajęcia: dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, rewalidacyjne oraz konsultacje w szkole.

Kategorie: Ogłoszenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube