Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia prowadzone w ramach pomocy uczniom

I półrocze 2019/20

L.p.Rodzaj zajęćNauczyciel prowadzący
1.Zajęcia wyrównawcze kl. 1ap. E. Sękal
2.Zajęcia   wyrównawcze kl.1bp. E. Wilk
3.Zajęcia   wyrównawcze kl. 2ap. E. Jasieńczuk
4.Zajęcia   wyrównawcze kl. 2bp. D. Soszka
5.Zajęcia   wyrównawcze kl. 3ap. H. Grochowska
6.Zespół wyrównawcze kl. 3bp. M. Paprocka
7.Zajęcia wyrównawcze j. angielski kl. 1-3p. E. Dębska
8.Zajęcia korekcyjno – kompensacyjnep. E. Sękal
9.Zajęcia wyrównawcze j. polski kl. 5p. B. Bielińska
10.Zajęcia wyrównawcze j. polski kl. 6p. U. Danielska
11.Zajęcia wyrównawcze j. polski kl. 7p. U. Kierylak Piwko 
12.Zajęcia   wyrównawcze j. polski kl. 4p. D. Czarnocka
13.Zajęcia   wyrównawcze j. polski kl. 5p. M. Grabowska
14.Zajęcia   wyrównawcze matematyka kl. 4p. A. Rostkowska
15.Zajęcia   wyrównawcze matematyka kl. 7cp. M. Gierzyńska-Guzek
16.Zajęcia wyrównawcze matematyka kl. 8ap. M. Gierzyńska-Guzek
17.Zajęcia   wyrównawcze matematyka kl. 4-5, kl. 7ap. U. Kaczyńska
18.Zajęcia   wyrównawcze matematyka kl. 7bp. E. Krasnodębska
19.Zajęcia wyrównawcze biologia kl. 5-8p. M. Krasnodębska
20.Zajęcia wyrównawcze j. angielski kl. 4-6p. A. Bogaj
21.Zajęcia   wyrównawcze j. angielski kl. 7-8p. E. Soszyńska
22.Zajęcia   wyrównawcze j. rosyjski kl. 5-8p. U. Kucharczyk
23.Zajęcia wyrównawcze j. niemiecki kl. 5-8p. K. Kudelska-Tomczuk
24.Zajęcia wyrównawcze kl. 6cp. A. Pijorek
p. M. Nowak
25.Zajęcia wyrównawcze fizyka kl. 7-8p. A. Pijorek
26.Zajęcia   wyrównawcze geografia kl. 5-8p. E. Gajzler
27.Zajęcia   wyrównawcze chemia kl. 7p. Anna Domańska
28.Zajęcia   wyrównawcze chemia kl. 8p. B. Walenciej
29.Zajęcia logopedycznep. K. Kudelska-Tomczuk
p. U. Kucharczyk
30.Integracja sensorycznap. E. Wilk
p. A. Odziemczyk
31.Socjoterapiap. Z. Florczuk
p. M. Lenart
32.Pomoc pedagogap. Z. Florczuk
p. A. Odziemczyk
33.Pomoc psychologap. M. Lenart
34.Konsultacje w zakresie doradztwa zawodowegop. Agnieszka Domańska
35.Terapia rękip. J. Filipczak
36.Terapia pedagogicznap. E. Sękal,
p. H. Grochowska
37.Rehabilitacjap. U. Kucharczyk
38.Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalnep. Z. Florczuk
39.Gimnastyka korekcyjna kl. 2-3p. M. Paprocka
40.Trening umiejętności społecznychp. A. Odziemczyk
p. J. Filipczak

Koła zainteresowań – I półrocze 2019/20

Lp.Nazwa kołaNauczyciel prowadzący
1.Koło teatralnep. U. Danielska
2.Chórp. H. Grochowska
3.Koło muzycznep. H. Grochowska
4.Koło recytatorskiep. U. Danielska
5.Pozalekcyjne zajęcia sportoweE. Benedykciuk
6.Pozalekcyjne zajęcia sportowep. W. Kucharczyk
7.Pozalekcyjne zajęcia sportowep. W. Miłkowski
8.Pozalekcyjne zajęcia sportowep. K. Szybka
9.Pozalekcyjne zajęcia sportowep. K. Krakowski
10.Koło szachowe kl. 1-3p. M. Paprocka, p. E. Wilk
11.Koło polonistyczne kl. 2p. D. Soszka
12.Koło polonistyczne kl. 3p. K. Dziekońska
13.Koło matematyczne kl. 2-3p. E. Jasieńczuk
14.Koło dekoratorskiep. A. Celińska,   p. J. Filipczak
15.Koło plastyczne kl. 1-3p. J. Filipczak
16.Koło plastyczne kl. 4-8p. A. Celińska
17.Koło polonistyczne kl. 5p. B. Bielińska
18.Koło polonistyczne kl. 7p. U. Kierylak Piwko
19.Koło polonistyczne kl. 8p. D. Czarnocka
20.Koło zdrowego odżywianiap. Ag. Domańska
21.Koło j. angielskiego kl. 2-3p. E. Dębska
22.Koło j. angielskiego kl. 4-6p. A. Bogaj
23.Koło j. angielskiego kl. 7-8p. E. Soszyńska
24.Koło matematyczne kl. 5p. A. Rostkowska
25.Koło matematyczne kl. 8a, 7cp. M. Gierzyńska-Guzek
26.Koło matematyczne kl. 7bp. E. Krasnodębska
27.Koło matematyczne kl. 8b,cp. U. Kaczyńska
28.Koło biologiczne kl. 8p. M. Krasnodębska
29.Koło j. rosyjskiego kl. 5-8p. U. Kucharczyk
30.Koło j. niemieckiego kl. 5-8p. K. Kudelska-Tomczuk
31.Koło historycznep. J. Maliszewski
32.Strona internetowap. J. Maliszewski
33.Koło fizycznep. A. Pijorek
34.Koło fotograficznep. A. Pijorek
35.Koło przyrodnicze kl. 4p. M. Dybowska
36.Szkolne Koło Caritass. W. Rypina, s. B. Gałecka, p. D. Wróblewska
37.Koło chemiczne kl. 7p. Anna Domańska
38Koło chemiczne kl. 8p. B. Walenciej
39.Koło geograficznep. E. Gajzler
40.Koło informatycznep. E. Krasnodębska
41.Koło ekologicznep. M. Krasnodębska
42.Kronika szkolnap. B. Żochowska
43.BRDp. w. Kucharczyk
44.Gazetka szkolnap. M. Grabowska
Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube