Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Opublikowane przez Jacek Maliszewski w dniu

logo szkoły

Zarządzenie nr 4/2022
z dnia 29.09.2022 r.
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski
w Sokołowie Podlaskim


w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023
Na podstawie: §5 Rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 28 sierpnia 2017 r. p. 1603 z późn. zmianami)
Zarządza się, co następuje:

§1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:
• 13 października 2022 r.
• 31 października 2022 r.
• 02 maja 2023 r.
• 23, 24, 25 maja 2023 r.
• 26 maja 2023 r.
• 09 czerwca 2023 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kategorie: Ogłoszenia

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube