Regulamin biblioteki

REGULAMIN   BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

IM. KS. GEN. STANISŁAWA BRZÓSKI W SOKOŁOWIE PODLASKIM

1. BIBLIOTEKA JEST MIĘDZYPRZEDMIOTOWĄ PRACOWNIĄ I SZKOLNYM OŚRODKIEM INFORMACJI SŁUŻĄCYM UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4.

2. BIBLIOTEKA PRACUJE W OPARCIU O PROGRAM KOMPUTEROWY LIBRUS. WIĘKSZOŚĆ MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH POSIADA KODY KRESKOWE.

3. UDOSTĘPNIA SWOJE ZBIORY DO DOMU ZA WYJĄTKIEM KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO (SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, CZASOPISMA, ZBIORY MULTIMEDIALNE), Z KTÓREGO MOŻNA KORZYSTAĆ TYLKO NA MIEJSCU.

4. JEDNORAZOWO MOŻNA WYPOŻYCZYĆ 2 KSIĄŻKI NA OKRES DWÓCH TYGODNI WYŁĄCZAJĄC LEKTURY SZKOLNE.

5. W BIBLIOTECE OBOWIĄZUJE WOLNY DOSTĘP DO PÓŁEK, ALE NALEŻY PAMIĘTAĆ O PRZESTRZEGANIU PORZĄDKU.

6. CZYTELNIK ODPOWIADA ZA WYPOŻYCZONE PRZEZ SIEBIE WOLUMINY. W PRZYPADKU ICH USZKODZENIA LUB ZAGUBIENIA OBOWIĄZANY JEST ODKUPIĆ NOWĄ KSIĄŻKĘ.

7. WYPOŻYCZENIA ODBYWAJĄ SIĘ NA PODSTAWIE POSIADANEJ PRZEZ KAŻDEGO CZYTELNIKA KARTY ELEKTRONICZNEJ, KTÓRĄ PIERWSZY RAZ OTRZYMUJĄ CZYTELNICY ZA DARMO. W RAZIE ZAGUBIENIA CZYTELNIK OTRZYMA WTÓRNIK PO WNIESIENIU OPŁATY – 3 ZŁ.

8. WSZYSTKIE WYPOŻYCZONE ZBIORY MUSZĄ BYĆ ZWRÓCONE DO BIBLIOTEKI NA DWA TYGODNIE PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO.

9. UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK NA OKRES WAKACJI.

10. UCZNIOWIE KLAS KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ ZOBOWIĄZANI SĄ DO WCZEŚNIEJSZEGO (NA TRZY TYGODNIE) ROZLICZENIA PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO.

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube