Rada rodziców

logo szkoły

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:

Przewodnicząca – Monika Pasik

Z-ca Przewodniczącej – Damian Mikołajczyk

Sekretarz – Beata Sadłowska

Skarbnik – Elżbieta Prokurat – Zawadzka

Członek – Justyna Czerkas-Nowakowska

Członek – Agnieszka Załęska

Członek – Anna Księżopolska-Kur

Członek – Wioleta Grzymała

Konto Rady Rodziców:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim
05 9221 0000 0014 0269 3000 0010

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube