Pracownicy szkoły

nauczyciele 2022-23

1. Dyrekcja

mgr Grażyna Skoniecznadyrektor
mgr Grażyna Kaczmarczykvice-dyrektor      

2. Nauczyciele

mgr Hanna Grochowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Jasieńczuk edukacja wczesnoszkolna
mgr Teresa Zawadzka urlop
mgr Małgorzata Nowak biblioteka
mgr Elżbieta Wilk edukacja wczesnoszkolna
mgr Mirosława Paprocka edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Sękal edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Kobylińska wychowanie wczesnoszkolne
mgr Maria Dybowska biologia
przyroda
mgr Karolina Dziekońska wychowanie wczesnoszkolne
mgr Urszula Kaczyńska matematyka
mgr Ewa Krasnodębska matematyka
informatyka
mgr Mirosława Gierzyńska – Guzek

matematyka

mgr Urszula Kierylak Piwko język polski
historia
mgr Małgorzata Grabowska język polski
historia
geografia
mgr Urszula Danielska język polski
mgr Dorota Czarnocka język polski
mgr Andrzej Pijorek fizyka
informatyka
mgr Urszula Kucharczyk język rosyjski
mgr Katarzyna Kudelska – Tomczuk język niemiecki
informatyka
mgr Edyta Soszyńska język angielski
mgr Olga Łukasiewicz język angielski
mgr Anna Bogaj język angielski
mgr Jacek Maliszewski historia
wiedza o społeczeństwie
mgr Agata Celińska technika
plastyka
mgr Dorota Wróblewska religia
mgr s. Katarzyna Chmielnicka religia
mgr Piotr Przeździecki muzyka
mgr Katarzyna Szybka chemia
geografia
mgr Włodzimierz Kucharczyk wychowanie fizyczne
mgr Wojciech Miłkowski wychowanie fizyczne
mgr Ewelina Benedykciuk wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Małgorzata Błońska nauczyciel wspomagający
mgr Beata Żochowska biblioteka
mgr Marta Lenart psycholog
mgr Agnieszka Domańska wychowanie do życia w rodzinie
doradztwo zawodowe
mgr Anna Odziemczyk

pedagog

3. Sekretariat

Sylwia Skonieczna
Ewelina Pietrzykowska
Jadwiga Cis

4. Księgowa

Małgorzata Wańtusiak

5. Świetlica

mgr Jolanta Filipczak
mgr Piotr Przeździecki
mgr Eliza Dębska

6. Pracownicy obsługi

Bielecki Paweł
Dziewulska Marzena
Koć Jolanta
Godlewska Bożena
Piesio Anna
Ostaszewska Krystyna
Patejko Urszula
Retko Krzysztof
Świnarska Małgorzata
Bielińska Urszula
Czerkas Agnieszka
Świnarska Paulina
Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube