Pracownicy szkoły

logo szkoły

1. Dyrekcja

mgr Grażyna Skoniecznadyrektor
mgr Grażyna Kaczmarczykvice-dyrektor      

2. Nauczyciele

mgr Eliza Dębska język angielski
mgr Hanna Grochowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Elżbieta Jasieńczuk edukacja wczesnoszkolna
mgr Grażyna Kaczmarczyk edukacja wczesnoszkolna
mgr Teresa Zawadzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Nowak biblioteka
mgr Elżbieta Wilk edukacja wczesnoszkolna
mgr Mirosława Paprocka edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Sękal edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Kobylińska wychowanie wczesnoszkolne
mgr Jolanta Filipczak edukacja wczesnoszkolna
mgr Maria Dybowska biologia
mgr Karolina Dziekońska wychowanie wczesnoszkolne
mgr Urszula Kaczyńska matematyka
mgr Ewa Krasnodębska matematyka
informatyka
mgr Mirosława Gierzyńska – Guzek

matematyka

informatyka

mgr Anna Rostkowska matematyka
informatyka
mgr Urszula Kierylak Piwko język polski
historia
mgr Małgorzata Grabowska język polski
historia
geografia
mgr Urszula Danielska język polski
mgr Dorota Czarnocka język polski
mgr Grażyna Skonieczna geografia
mgr Edyta Gajzler geografia
mgr Andrzej Pijorek fizyka
mgr Urszula Kucharczyk język rosyjski
mgr Katarzyna Kudelska – Tomczuk język niemiecki
informatyka
mgr Edyta Soszyńska język angielski
mgr Olga Łukasiewicz język angielski
mgr Anna Bogaj język angielski
mgr Jacek Maliszewski historia
wiedza o społeczeństwie
mgr Agata Celińska technika
plastyka
mgr Dorota Wróblewska religia
mgr s. Katarzyna Chmielnicka religia
mgr Piotr Przeździecki muzyka
mgr Katarzyna Szybka chemia
geografia
mgr Włodzimierz Kucharczyk wychowanie fizyczne
mgr Wojciech Miłkowski wychowanie fizyczne
mgr Ewelina Benedykciuk wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Małgorzata Błońska edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Żochowska biblioteka
mgr Marta Lenart psycholog
mgr Agnieszka Domańska

doradztwo zawodowe

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Odziemczyk

pedagog

wychowanie do życia w rodzinie

3. Sekretariat

Sylwia Skonieczna
 Jadwiga Cis

4. Księgowa

Małgorzata Wantusiak

5. Świetlica

mgr Agnieszka Domańska

6. Pracownicy obsługi

Dziewulska Marzena
Koć Jolanta
Krysiak Anna
Piesio Anna
Ostaszewska Krystyna
Patejko Urszula
Retko Krzysztof
Świnarska Małgorzata
Bielińska Urszula
Czerkas Agnieszka
Świnarska Paulina
Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube