Patron szkoły

Stanisław Brzóska urodził się 30 grudnia 1832 lub 1834 roku w Dokudowie, w dawnym powiecie bielskim. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 25 lipca 1858 roku mianowany został wikariuszem w Sokołowie Podlaskim. Pełnił tutaj swe obowiązki kapłańskie przez okres trzech lat. Po tym okresie przeniesiony został na takie samo stanowisko do Łukowa. W chwili wybuchu powstania styczniowego pełnił rolę naczelnika powiatu łukowskiego administracji powstańczej. Podczas powstania brał udział w bitwach pod Siemiatyczami, Woskrzenicami, Gręzówką, Włodawą, Sławatyczami i Fajsławicami. W roku 1865 ukrywał się we wsi Sypytki, w domu sołtysa Bielińskiego wraz ze swym adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim. 29 kwietnia 1865 roku wieś została otoczona przez wojska carskie. Podczas próby ucieczki do pobliskiego lasu Brzóska i Wilczyński zostali schwytani. Postawiony przed sądem, pozbawiony praw obywatelskich, skazany został Brzóska na karę śmierci przez powieszenie. Taki sam wyrok zapadł dla Franciszka Wilczyńskiego. Wyrok został wykonany 23 maja 1865 roku na rynku w Sokołowie Podlaskim. Obecnie w Sokołowie Podlaskim w miejscu gdzie 23 maja 1865 roku stały szubienice stoi pomnik poświęcony ostatniemu wodzowi powstania Stanisławowi Brzósce i jego adiutantowi Franciszkowi Wilczyńskiemu. Po raz pierwszy odsłonięcia pomnika dokonano 23 maja 1925 roku w 60-tą rocznicę ich śmierci. Projekt i model pomnika opracował znany artysta rzeźbiarz Aleksander Vejth. W pierwotnym kształcie pomnik przetrwał zaledwie 15 lat. W pierwszych miesiącach 1940 roku Niemcy zrabowali najcenniejsze elementy pomnika-rzeźby orła i wieńca z liści laurowych, wśród których umieszczone były insygnia symbolizujące pracę duszpasterską i kowalstwo. W roku 1984 z inicjatywy mieszkańców Sokołowa odtworzono brakujące elementy pomnika i 23 maja 1984 roku dokonano ponownego odsłonięcia. W roku szkolnym 1989/90 z inicjatywy samorządu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim został zgłoszony postulat rozpoczęcia prac nad nadaniem imienia szkole. W wyniku plebiscytu kandydatem na patrona szkoły został ks. Gen. Stanisław Brzóska. Uroczystość nadania imienia szkole odbyła się 22 maja 1993 roku. Od tej pory corocznie obchodzimy Dzień Patrona naszej szkoły.

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube