Misja szkoły

KONCEPCJA PRACY
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
IM. KS. GEN. STANISŁAWA BRZÓSKI
W SOKOŁOWIE PODLASKIM


Misja szkoły

Ważne jest nauczyć
Ucznia – człowieka
Patrzeć tak, aby widział
Słuchać tak, aby słyszał.

Wizja szkoły

W wychowaniu chodzi bowiem o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, aby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, tzn. aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także i  „dla drugich”.
Jan Paweł II

Nasz absolwent

– zdobytą wiedzę,  umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystuje w dalszym swym życiu;
– zawsze pracuje sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczy w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju;
– dostrzega potrzeby innych ludzi i służy im pomocą;
– szanuje tradycje i kulturę własnego narodu, a także innych kultur;
– dba o rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia.

Skip to content
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube